czl
czl
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Könyvek
 
Publicisztikák
 
Versek
 
Háttérhatalom
Háttérhatalom : Elitek milliárdokkal szemben

Elitek milliárdokkal szemben

  2005.02.19. 20:20


Czike László

                         Elitek milliárdokkal szemben 

Megérik a gyümölcs
Jézus Krisztus megjövendölte: vissza fog térni a Földre. Tervszerű és előre átgondolt visszatérés ez! Meg van írva, hogy ‘a fejedelmet’ már elítélték. Ezek szerint a Sátánnak is van (egy negatív!) ‘küldetése’; ezt beteljesíti, - s utána elítélik. Vajon láthatjuk-e előre, mikor teljesedik be a Sátán ‘sorsa’? Nyilván akkor, amikor a földi világé, amelyet egy időre a hatalmába kerített! Jézus Krisztus születése, küldetése, életútja és tanításai; üldöztetése, szenvedése, áldozata, kereszthalála, harmad-napon feltámadása és mennybemenetele; az emberiség megváltása az eredeti és szerzett bűneitől mérföldkő volt/lett a történelemben, mely Krisztus előtt ‘csak a genezis, az őstörténet és az ószövetségi (ókori) háborúk céltalannak látszó története’ volt; Krisztus után viszont az emberiség ‘életgörbéje’ konvergenssé vált. Nem véletlen, hogy idő-számításunk kezdetét éppen Krisztus születésétől számítjuk; ennek az oka az, hogy ‘az addig céltalannak látszó’ történelem az Új Szövetség által ‘váratlanul’ értelmes célt kapott, vagyis ‘teleologikussá’ vált. Az Új Szövetség szó szerint értendő; azt jelenti, hogy Krisztus szerződést ajánlott (és kötött) az emberiség jobbik, lelkes hányadával, amelynek közvetlen s értelemszerű folyománya, hogy a Krisztus születése utáni történelem már Krisztus által tervszerűen és tudatosan irányított és ellenőrzött folyamat, amely ‘a gyümölcs beéréséig’, a végítéletig, - konkréten Krisztus második eljöveteléig tart.

A végidők előjelei
Számtalan jelét láthatjuk, hogy már a végidők közeledtét éljük. Most nem is elsősorban az ószövetségi próféták (Ezekiel, Izajás, Jeremiás, Dániel, stb.) jövendöléseire, de nem is a János evangéliumában, vagy a Jelenések Könyvében leírt, félelmet keltő látomásokra gondolok... Kevéssé ismert, hogy különböző ‘égi jelekből’, pontosabban sorban megtörténő valódi eseményekből lehet majd következtetni arra, hogy nemsokára elérkezik a végítélet. Néhány ilyet felsorolok, pusztán az illusztráció kedvéért: (1) Ha már újra létezik Izrael, a zsidók állama (mint tudjuk, 1947. óta újra létezik), - Jeruzsálem fővárossal (ma még ‘hivatalosan’ Tel Aviv a főváros). (2) Amikor feltárják és újjáépítik a Kr. u. 70-ben lerombolt Salamon király templomát (nem ellenőrizhető információk szerint már évekkel ezelőtt megtalálták, és már a minden-napok híre, hogy ortodox zsidó szekták vissza akarják a palesztinoktól foglalni a földterületet, és le akarják rombolni a rajta évszázadok óta álló Al-Aksza arab mecsetet, mely az újjáépítés legfőbb akadálya). (3) Mint tudjuk; Szent Péter volt az első pápa, Krisztus földi helytartója. Az azóta uralkodott és a még jövőbeli pápák neveit (Malakiás) külön-külön, csak a pápaválasztás után felbontható lezárt borítékok őrzik. Külön érdekesség, hogy a pápák a ‘borítékjuk’ tartalmának ismerete nélkül választanak maguknak nevet; aztán ‘megtalálják’ a borítékban azt a nevet, amelyet választottak. Eddig minden név ‘stimmelt’. II. János Pál után - még két felbontatlan boríték van. Kérdés, - az utolsó két pápa meddig fog élni és uralkodni? Mert utánuk a végítélet jön el. Az utolsó pápa neve egyébként nem meglepetés, s már jó előre ismert: II. Péter (‘közben’ ugyanis - nem volt másik Péter!)...

Visszafordíthatatlan folyamatok
Sokkal inkább ‘kikövetkeztethető’ a közeli vég a Sátán működésének kvázi eredményességéből. ‘A világ fejedelme’ - a pénzfétis imádata - uralma alatt lassanként elpusztul az emberi környezet. A Sátán által ‘befolyásolt’ emberiség rosszra hajló természete, az Isten ellen forduló ‘szabad’ akarata, mérhetetlen önzéséből fakadó szélsőséges jövedelmi viszonyai (életminősége) és önpusztító technikája lassan de biztosan felőrlik bolygónk (Gaia) anyagi, biológiai, szellemi ‘tűrőképességét’; a végtelennek hitt erőforrások kimerültek, az ökoszisztéma felborult... 
A Földön visszafordíthatatlan és katasztrofális folyamatok zajlanak ‘a felszín alatt’; minden ‘megnyugtató látszat’, illetve derűlátó érvelés ellenére már meghaladtuk az inflexiós pontot; a relatív túlnépesedés, a kiegyenlíthetetlen vagyoni különbségek miatt az elnyomott népek és elnyomóik között kialakult antagonisztikus ellentétek, a politikai feszültség s a helyrehozhatatlan környezetszennyezés következtében már most kiszámítható, ‘megjósolható’ a még hátralévő időtartam.

A globális világfasizmus
Amint korunk nagy szabadgondolkodója, Sándor András jövendölte ‘A történelem elmezavara’ (Püski Kiadó, 1996.) című könyvében:
"A nemzeti fasizmusok túlélő maradványai csak zavarják a globális fasizmusnak ezt a szervesen kiépülő organizmusát: keresztezik ‘a vezetésre eleve elrendelt’ globális világ-elit és a kiszolgáló szerepre eleve elrendelt globális embertömeg földgömb-méretű struktúra-eloszlását. E globális struktúrának a hormonja a pénz, oxigénje az információ. A migráció elősegítése és szorgalmazása a nemzetek szétoldódását (a nemzeti célok eltüntetését) és egységes, műhold-hipnotizálta kiszolgáló-tömeg létrehozását célozza, s éri el az összes kontinensen. A ‘skinhead’-mozgalom megragadt a fasizmus egy korábbi és időszerűtlen állapotában, és ezzel a merőben új, globális fasizmus számára álcázási lehetőséget ad: ez utóbbi a demokrácia jegyében léphet föl a tegnapi fasizmus ellen. A valóság tehát, hogy a tudomány és a technika új szintje - a hozzáférés a nukleáris energiához, az elektronika, a szociotechnika és a tudatbefolyásolás ipari méretűvé válása, az űrtechnika, a génsebészet, stb. - mára megsemmisítette a nemzeti létműhelyeket és életvilágokat, valamint a demokráciát, mint társadalmi működési rendszert. Miután az elő-készítő fázisok a XX. század első felében a nemzeti társadalmakon belül lezajlottak, a XX. század végére a monetáris folyamatoknak, mint az emberi energiákat globális méretekben összegyűjtő és szét-osztó csatornáknak a kizárólagossá tételével globálissá fejlesztették a fasizmust, ezzel mintegy megvalósítva Hilferding ‘generálkartell’ látomását. Ez a válasz a következő kérdésekre, amelyek újra meg újra megfogalmazódnak milliárdnyi emberben: a mára csak puszta vázzá vált demokratikus intézményrendszer keretein belül miért is nincs demokrácia? Miért válhat a demokratikus intézményrendszer erőszak-érvényesítő mechanizmussá? Miért nem érzi magát otthon az ember a saját hazájában? Miért is semmisíti meg a szabadságot éppen a liberalizmus? Miért tűrhetnek el hosszú évekig (valójában táplálnak) olyan véres háborúkat, mint a közel-keleti, a vietnami és a délszláv? Ez a kor a globális fasizmus kora, bárminek hazudják is világ-császárokká vált tőzsdehiénák. Sajtója és tömegtájékoztatása emberi jogokról és demokráciáról beszél, amíg hazugságai el nem kopnak. Teljhatalmú tőzsdearisztokráciája (a ‘magas intelligencia-hányadosú’ világ-elit) ellenőrzés nélkül azt tehet az emberiséggel, amit csak akar. A nemzeteknek, mint kulturális lényeknek, és az önrendelkezés alanyainak kilátása a halál. S az extrém kétségbe-esés zsákutcába kergeti őket: az öngyilkos terrorba. A Föld az Anti-krisztus kezébe adatott, aki pedig a totális ökológiai katasztrófa felé kormányozza. A politikát, mint pelyvát fújja szerteszét a szél...
Nincs más lehetőségünk, mint lárvaarcunk alatt őrizve átmenteni a rejtett, a mélyben melengetett Krisztus-arcot (az Ember Fiáét az embertelenség pokol-bugyraiban), és Isten-eresz alá húzódva várni be az idők teljességét."
Jobban, szebben még senki nem fogalmazta meg ezt!

A három világháború terve
Sándor Andrást (aki író, politikus, forradalmár, szabadgondolkodó és filozófus, sőt, gyakorlott környezetvédő, ökológus is volt!) - méltán tekinthetjük akár ‘kései ószövetségi prófétának’ is; éppen úgy, mint (Bingeni Szent Hildegárd vagy Malakiás mellett) Nostradamus-t, aki az 1500-as években felvázolta újszövetségi világunk baljós politikai és ökológiai jövőjét. Nostradamus lényegében előre látta az összes számottevő politikai kataklizmát (háborút), és az összes számottevő környezeti katasztrófát egyaránt. Mégis miket ‘jósolt’, amiből a vég-idők közeledésére következtethetünk? Minden eddiginél is pusztítóbb III. világháborút, amelyben a keresztény és az iszlám vallás (a nyugati és az arab civilizáció) konfliktusa lesz a meghatározó, a domináns, - és főszerepet kap benne Oroszország. (Lásd: Samuel P. Huntington - ‘A civilizációk összecsapása’)
Erről ma így ír Drábik János az ‘Uzsoracivilizáció II.’ című kötetében:

„Albert Pike az illuminizmusban kárpótolta magát. Elfogadta a világállam és a világkormány-elképzelést, és végül is az Egyesített Szabadkőművesség Világtanácsának az élére került. 1859. és 1871. között ő dolgozta ki a jövőben kirobbantandó 3 világháború katonai stratégiáját, amelyekre 3 forradalommal (!) párhuzamosan kerülne sor, és amely világháborúk végeredményben lehetővé tennék, hogy a XX. század legvégére az Illuminátusok elérjék végcéljukat, a világ feletti hegemónia megszerzését, a világ egyetlen központból történő irányításának létrehozását. (...) Az I. világháborút csakis azért kell megszervezni, hogy az Illuminátusok megdönthessék a Romanov-dinasztia hatalmát Oroszországban, és hogy kipróbálják a hatalom monopolizálásának új rendszerét, az ateista kommunizmust. (...) A II. világháború kirobbantásához a fasizmus és a politikai cionizmus ellentéteit kell kihasználni. A háborúnak meg kell semmisítenie a fasizmust, illetve a nácizmust, és el kell vezetnie Izrael állam (!) létesítéséhez Palesztinában. Eme II. világháború alatt a nemzetközi kommunizmust úgy kell megerősíteni, hogy alkalmas legyen a világ sakkban tartására. Albert Pike elképzelése: a III. világháborúra (!) majd pedig azért kerülne sor, hogy megoldja a politikai cionizmus és az iszlám világ (!) közötti konfliktust. A két oldal kölcsönösen kimerítené egymást, ez pedig előkészítené a háttérerők illuminátus világ-központjának átfogó és teljes hatalomátvételét. (...)

A tiszta luciferi doktrína
Részlet következik Albert Pike-nak Giuseppe Mazzini-hoz, az olasz carbonarik vezetőjéhez írt leveléből, amely a londoni British Museum Library-ben a katalogizált levelek között mindmáig megtalálható:
„A szabadjára engedett nihilisták és ateisták segítségével egy olyan félelmetes társadalmi kataklizmát provokálunk, ami szörnyűségével megmutatja minden nemzetnek az abszolút ateizmus, a barbárság és a legvéresebb felfordulás hatékonyságát. A polgárok ekkor majd rákényszerülnek, hogy megvédelmezzék magukat a forradalmárok kisebbsége ellen s meg fogják semmisíteni a civilizáció lerombolóit. A többség, amelynek istenhivő szelleme ettől kezdve iránytű nélkül marad, kiábrándul a kereszténységből. E kiábrándult keresztények - vágyódva ugyan egy ideálért, ámde nem tudva, hová forduljanak imádatukkal - elfogadják az igazi fényt a tiszta luciferi doktrína (!) egyetemes megnyilvánulásán keresztül, amely ekkor végre szélesebb körben ismertté válik. E megvilágosodás az általános mozgalomnak lesz eredménye, mely a kereszténység és az ateizmus lerombolását, elpusztítását követi, amelyek egyidejűleg lesznek legyőzve és meg-semmisítve.” Antropozófia és szabadkőművesség. Ez a New Age.

Mindenki a multik kitartottja
Hogy a háttérben valójában mi is zajlik; - ragyogóan fogalmazza meg Palotás Pál (Seattle), a KAPU folyóirat 2003. januári számában:
„Az igazi eredeti bűn: a titokzatosság. A tét felmérhetetlen nagyság-rendű: az egész emberiség sorsát érintő PÉNZ VILÁGURALMA.  Krisztus Urunkat követem, ellentétben a Mammonnak engedelmes nemzetközi pénzvilág ‘papjaival’. Szemben találom magam az egész zsidó-keresztény világgal is, mert az egyházak ősidők óta már nem követik Jézus tisztán kijelölt útját az emberiség földi élete s túlvilági boldogulása felé. A mai keresztény egyházak a nemzetközi nagytőke kitartottjai. Krisztus korbáccsal űzte ki a tőke akkori bankárait a templomból. Kinyilatkoztatta: senki nem szolgálhatja egyszerre az örökkévaló Istent és a Mammont, továbbá azt is, hogy semmit sem lehet titokban tartani, amit ne lehetne hirdetni, és semmit nem lehet elrejteni, ami történik. Közismert az a mondása is, hogy könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak a Mennybe kerülnie. Krisztus élete, tanításai és kínhalála a gazdagság, a (már akkoriban is létező!) pénzhatalom ellen irányult. (...) A világuralomra törekvő nagytőke a világhatalmat (értsd: USA, mint világcsendőr) használja fel ugródeszkának, - azt látja el a mindenható pénzzel, ásványi kincsekkel, évezredes titkokba burkolt bevált trükkökkel az eredeti bűnig visszamenően. A pénz persze nem ajándék, hanem kölcsön. Így az USA eladósodása nő, csakúgy mint az elszigeteltsége, az egy időben több fronton való hadviselés veszélye és - természetesen - a terrorista támadásoknak való kiszolgáltatottság. Ami kijár a láncos kutyának.”

Kő kövön nem marad
Idézet az Újszövetség Máté evangéliumából:
„Jézus kilépett a templomból és elindult. Csatlakoztak tanítványai, és mutogatták neki a templom épületeit. Ő viszont megjegyezte: ‘Látjátok-e mindezt?! Bizony mondom nektek: Nem marad itt kő kövön, mit le ne rombolnának.’ Mikor az Olajfák hegyén leült, körülfogták tanítványai és kérték: ‘Mondd meg nekünk, mikor lesz ez? S mi lesz a jele eljövetelednek és a világ végének?’ Jézus így válaszolt: ‘Vigyázzatok, senki félre ne vezessen titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben s azt mondják: én vagyok a Krisztus, és sokakat meg is tévesztenek. Hallotok majd háborúról és háborús hírekről. Vigyázzatok, és ne rémüldözzetek! Ennek mind meg kell lennie, de ez még nem a vég. Akkor nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhség, dögvész és földrengés (!) lesz itt is, ott is. De mindez csak a gyötrelmek kezdete. Aztán majd sanyargatnak és megölnek titeket, és miattam gyűlölni fog minden nemzet. Sokan el is tántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölni fogják egymást. Sok hamis próféta támad és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság el-hatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet, ámde aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Isten országának az örömhírét pedig hirdetik majd az egész világon, - bizonyságul minden nemzetnek. Csak ekkor jön el a vég.” (Mt. 24, 1-14.)

„Nyomban e gyötrelmes idők után a Nap elhomályosul, és a Hold nem áraszt világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a világ-mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd föltűnik az Emberfiának jele az égen és jajgatásban tör ki a Föld minden népe, mert meglátják az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi az angyalait hangos harsonaszóval és azok összegyűjtik választottait a szélrózsa minden irányából, az ég egyik végétől a másikig.” (Mt. 24, 29-31.)

Vác, 2004. augusztus 23.


                                                           Czike László

 

 

Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha