czl
czl
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Könyvek
 
Publicisztikák
 
Versek
 
Háttérhatalom
Háttérhatalom : Az Illuminátusok Rendje

Az Illuminátusok Rendje

  2005.02.20. 16:48


Czike László                    
                   
                      Az Illuminátusok Rendje

Lucifer piramisa az 1 dollároson
A piramis csúcsán - a mindent látó szem gazdája - maga Lucifer ül.
Közte és a neki szolgáló piramis szervezetei között a parancsközvetítő kapocs az Illuminátusok Rendje.

A sátáni piramis tizenhárom (13) szintre tagozódik.
Az első 7 szinten az alacsony fokozatú szabadkőműves segítők és végrehajtók, a 8-13 szinteken a magasabb fokozatú illuminátus szabadkőművesek működnek.
Az Illuminátusok Rendjét (a hatalmi hierarchia piramisát) 1776-ban - a kilépett jezsuita szerzetes - Adam Weisshaupt alapította.

Lucifer piramisának szintjei, felülről lefelé haladva:

Legfelül: Lucifer, a Sötétség Fejedelme, a Világ Ura
13. Szint: KEREKASZTAL (pl. Arthur király kerekasztala, ellenzéki kerekasztal)
12.  Szint: A tizenhármak tanácsa
11. Szint: A harminchármak tanácsa (vö. a szabadkőművesség 33 garádicsával)
10. Szint: A háromszázak klubja

Ez a legfelső négy szint: a tulajdonképpeni Illuminátusok Rendje 

9.  Szint: B’nai B’rith (a Szövetség Fiai)
  8. Szint: Grand Orient (a Nagy Kelet = a francia Grand Oriens)
  7. Szint: Kommunizmus (az euro-és világkommunizmus)
  6. Szint: Skót rítusú páholyok (1-33 garádiccsal)
5.  Szint: Yorki páholyok (Angol Nagypáholy)
   4. Szint: Lyons Klub, Rotary Klub, Kiwanis, Odd Fellows ,YMCA
  3. Szint: Kék, vagy Johannita páholyok
2.  Szint: „Kötény nélküli” páholyok
   1. Szint: „Human - 1776 - TAET” (humán civil társaságok tagjai) 

Kik kontrollálják a pénzeket?
Szent Mihály zarándokai szilárdan úgy hiszik, hogy a gonoszság minden alapja és legapróbb eleme is azoktól származik, akik kontrollálják (birtokolják s ellenőrzik) a világ pénzét, akiket mi generálisan a nemzetközi bankárokkal azonosítunk. De egy szót ritkán hallunk ennek kapcsán, még kevésbé értjük: ILLUMINÁTUSOK.
Az Illuminátusok
Az Illuminátusok elit emberek (férfiak), akik a csúcson állnak, akik ellenőrzésük alatt tartják a nemzetközi bankárokat, hogy gonosz szándékkal kontrollálják az egész világot. Az ügynökeiket kinevelik, oktatják, kiképzik, hogy elfoglalhassák a helyüket, beépüljenek a színfalak mögött a kormányzat minden szintjén.

A beépült szakértők és tanácsadók határozzák meg a kormányzati politikát, hogy ekként mozdítsák elő mestereik titkos terveinek megvalósítását.
Eltérítik az embereket Istentől: a pénzzel, az evilági gyönyörrel, az élvezetekkel, a hatalommal, a presztízzsel és az ördög egyéb csábításaival.

Akik közvetlenül az Illuminátusokhoz tartoznak, ők szemben állnak Krisztussal: a Sátán szolgálatában. Mindig ‘hátramaradnak’, elrejtőznek a homályban vagyis az ismeretlenségben, és általánosságban is minden gyanú felett állnak.

Minden embert szolgaként használnak sátáni terveik megvalósítására. Leigázásuk érdekében mindkét, ellentétes politikai oldal felé kitárt karjaikkal és pénzükkel (támogatásukkal) megosztják, egymásra uszítják az embereket, hogy harcoljanak egymás ellen és gyilkolják le egymást.

Hogy sorban elérhessék céljaikat, fokozzák a káoszt: ápolják és támogatják az atomháborúval való állandó fenyegetést, - sőt, szándékosan idézik elő a világ-éhínséget és szítják a kétségbeesésbe hajszolt népek irracionális terrorizmusát.

Az elsődleges céljuk, hogy megalakítsák

                                 az egységes világkormányt,

hogy tökéletesen ellenőrzésük alá vonhassák az egész világot, lerombolva minden vallást és a rendfenntartó közigazgatási folyamatokat.

 Az Illuminátusok története
Az Amerikai Egyesült Államok mögött (hátterében) működik egy férfiakból álló kis szervezet, akiknek valóságos célja leigázni az egész világot s az emberiséget, sátáni összeesküvésük (tervük) szerint, az egységes világállam létrehozásáért.

Hogy teljesen tiszta képet alkothassunk erről a sátáni tervről, visszamegyünk a kezdetekhez, vissza a XVIII. század közepére, hogy megnevezzük azt a férfit, aki elindította ezt az összeesküvést.

Az összeesküvés elindítása az 1760-as évekig nyúlik vissza, amikor is első ízben hívták életre „Illuminátusok” elnevezéssel. Az Illuminátusokat (megvilágosultak) egy Adam Weisshaupt nevű férfi szervezte, aki áttért a katolikus vallásra (tehát konvertita volt), majd jezsuita szerzetes lett. Később finanszírozói kívánságára ki-lépett a Katolikus Egyházból, - s megszervezte az Illuminátusokat, amelyet már a nemzetközi bankárok finanszíroztak.

Azóta minden háborút - ez a Francia Forradalommal kezdődött - az Illuminátusok támogatásával indítottak, akik ezekben az operációkban különböző (ál)neveken és különböző látszatokat keltve szerepeltek. Azért mondom, hogy ‘variált nevek’ és látszatok takarásában, mert miután az Illuminátusokat leleplezték s közismertté váltak, Weisshaupt és összeesküvőtársai elkezdtek hamis, más neveken működni.

De vajon miért választották a világ-összeesküvők az „Illuminátusok” elnevezést a sátáni szervezetük számára? Weisshaupt maga mondta, hogy ez a szó Lucifertől származik, és a jelentése: „a fény őrzői”...

A luciferi összeesküvés
Adam Weisshaupt a Kánon Jog jezsuita-képzettségű professzora volt, az Inglecot Egyetemen tanított, amikor levetette a kereszténységet, hogy megszervezhesse a luciferi összeesküvést. Ez 1770-ben történt. Elkezdte kidolgozni ‘mester-tervét’, mit a Sátán Zsinagógájának nevezett - álnokságból Jézus Krisztus nevével fém-jelezve - miáltal csalárdul végső világuralomra emelhették Lucifer ideológiáját, hogy majdan az emberi faj utolsó maradványai a szociális kataklizma után is, a végsőkig a sátáni zsarnokságot szolgálhassák.

Adam Weisshaupt ‘a feladatát’ 1776. május elsején fejezte be. (A kommunista nemzetek folytatólagosan vezénylik évről-évre május 1-je megünneplését, e nagy esemény tiszteletére.) Ez volt az a nap, mikor Weisshaupt hivatalosan is befejezte mestertervét, amelyben előírta az összes létező kormányzatok és az egyházak el-pusztítását. Ezen végső cél megvalósítását az emberek széles tömegeinek totális megosztása tehette elérhetővé, miáltal az egymással szembenálló táborok száma egyre szaporodik a politikában, a szociális szférában, a gazdaságban és minden más területen. Éppen ilyen viszonyok uralkodnak manapság az Amerikai Egyesült Államokban...

Az egymással szembenálló oldalakat ezekután felfegyverezték, az összetűzéseket (incidenseket) előkészítették, technikával is felszerelték; ami okot szolgáltathatott az esztelen, értelmetlenül féltékeny versengésre, a pusztító harcra és önmaguk gyengítésére is, mindezzel fokozatosan lerombolva a nemzeti kormányzatokat és az egyházakat.

A ‘műveleti’ terv

ad.1.
Pénzügyi és szexuális megvesztegetést (zsarolást) használtak, hogy elérjék a már magas beosztású férfiak kontrollálását az összes kormányzat különböző szintjein és a közélet más területein. Egykor befolyásos személyek elbuktak hazugságok és csalások következtében; - az Illuminátusok csábításokkal, kísértésekkel gúzsban, rabszolgaságban tartották őket, politikai vagy más zsarolással, a pénzügyi tönkre-tétel (csőd), a nyilvánosság előtti leleplezés, a fizikai bántalmazás, sőt, egyenesen  az önmagukra és szeretett családtagjaikra irányuló halálos fenyegetéssel.

ad.2.
Az Illuminátusok, akik a főiskolákon (a kollégiumokban) és az egyetemeken (pl. Sorbonne, Frankfurt, Oxford, Birmingham, Bristol, London, Yale, Harvard, stb.) is ott voltak, hogy kiképezzék (és be is szervezzék) a kivételes képességű, és ‘jó vérvonalú’ családokból (királyi dinasztiákból) származó, az internacionalizmus iránt vonzódó hallgatókat s hogy speciális nemzetközi tréningeket ajánljanak (fel) nekik. Olyan tréningeket, melyekre olyan ösztön-díjakat adományoztak, amilyen a Cecil Rhodes ösztöndíj, amelyre a kiválasztást az Illuminátusok végezték.

Valamennyi ilyen ösztöndíjast rábeszélték, majd aztán meg is győzték arról, hogy a különleges tehetségű és agyú férfiaknak joguk van uralkodni mindazokon a csekélyebb természetes tehetségűeken, akiknek tömegei nem tudják, mi a legjobb a számukra sem fizikai, sem szellemi, sem lelki értelemben.

ad.3.
Minden befolyásos embert, akit tőrbe csaltak, és így az Illuminátusok ellenőrzése alá került, nomeg a hallgatókat, akik speciális nevelést és kiképzést kaptak, titkos ügynökként építették be, használták fel a színfalak mögött minden kormányban, mint szakértőket és specialistákat. Ők a végrehajtó hatalom legmagasabb szintjén lehettek tanácsadók, hogy szabályozott mederbe tereljék a politikát, azon célból, hogy hosszú távon az Illuminátusok titkos terveit, világ-összeesküvését szolgálja, és előidézze a kormányzatok és az egyházak elpusztítását.

ad.4.
Megszerezték a teljhatalmú ellenőrzést a világsajtó felett, miáltal minden hírt és információt elferdíthettek, - hogy meggyőzzék a tömegeket: egy egységes világ-kormány az egyetlen megoldás a nagyszámú és sokféle, szerteágazó problémára. Emellett kisajátították és ellenőrzésük alá vonták az összes nemzeti rádió és tévé-csatornát is.

Áttekintve a stratégiai tervek fenti négy pontját, el kell ismernünk, hogy a tömeg-kommunikációs médiánk minden szinten ellenőrzés alatt áll, a kormányzatunk összes szintjére beszivárogtak és ellenőrzik, - épp úgy, amint Weisshaupt ezt már az 1700-as években előre megtervezte...

Szerencsétlenségünkre kevés ember bír tudomással ezekről a tényekről; - ezért is van, hogy a világ eseményeiből, amik a pénz mozgásain kívül történnek, mást nem is nagyon érzékelnek...
Aki pedig netán átlát ezen a finomszövésű, ám fényvisszaverő hálón, az többnyire gyáván meglapul és együttműködik, hogy mentse a bőrét és az egzisztenciáját.

Az Illuminátusok első napjai
Mivel Britannia és Franciaország volt a két legerősebb világhatalom a XVIII. sz. végén, Adam Weisshaupt úgy igazgatta az Illuminátusokat: szítsanak gyarmati háborúkat - beleértve az Amerikai Függetlenségi Háborút is -, gyengítendő a Brit Birodalmat.

Arra is felkészítették őket: szervezzék meg a Francia Forradalmat, hogy terv-szerűen lerombolják a Francia Birodalmat.
Weisshaupt a Francia Forradalom kezdetét 1789-re tűzte ki. Azonban 1784-ben, igazi vis majorként a Bajor Kormányzat birtokába került egy bizonyíték, amely leleplezte az Illuminátusok létezését.

Az isteni közbeavatkozás
Még 1784-ben történt, hogy Adam Weisshaupt kiadta a Francia Forradalom meg-szervezésére vonatkozó rendelkezéseit. Egy német író, akit Zwack-nak hívtak, ki-adta e rendelkezéseket könyv formájában, amely teljes egészében tartalmazta az Illuminátusok történetét és Weisshaupt terveit. A könyve egyik kópiáját elküldték  a francia illuminátusoknak, akiket Robespierre irányított, kit Weisshaupt delegált a Francia Forradalom kirobbantására. A küldöncöt egy villámcsapás terítette le s ölte meg, - amint éppen úton volt Németországból Franciaországba. A rendőrség megtalálta a felforgató dokumentumokat a halott testén, és átadta azokat a meg-felelő hatóságoknak.  

Az összeesküvés gondos tanulmányozása után a Bajor Kormányzat utasította a rendőrséget, tartson razziát Weisshaupt újonnan szervezett Grand Orient páholyai helyiségeiben és a befolyásos összekötők otthonaiban. Ilyenformán az összes fel-fedett járulékos bizonyíték is meggyőzte a hatóságokat: a dokumentumok hiteles másolatok egy összeesküvésről, amelyet az Illuminátusok a tervezett háborúk és forradalmak szítására, előidézésére alapítottak.

1785-ben a Bajor Kormányzat törvényen kívül helyezte az Illuminátusokat, majd  feloszlatta a Grand Orient páholyokat. 1786-ban nyilvánosságra hozták az össze-esküvés minden részletét: „Az Illuminátusok rendjének és szektájának eredeti iratai” angol címmel. Az összeesküvésről szóló teljes iratanyag kópiáit elküldték Európa és az Egyház minden vezetőjének. Ám az Illuminátusok hatalma oly nagy volt, hogy a címzettek a figyelmeztetést figyelmen kívül hagyták. Mindamellett az Illuminátusok megbélyegzetté váltak, és földalatti mozgalommá alakultak.

Ugyanebben az időben a Weisshaupt vezette Illuminátusok beszivárogtak a „Kék Maszonéria” (Kék Szabadkőművesség) páholyaiba és a saját szövetségi titkaikat írták elő kötelezően minden titkos társaság számára. Csak a szabadkőművesek nyilvánították magukat internacionalistának, - s mindazok, akik a viselkedésükkel bebizonyították, hogy elfordultak Istentől, válhattak beavatott illuminátussá.

Fokozatosan beszivárogtak Britannia szabadkőműves páholyaiba, és Weisshaupt meghívta Európába John Robisont is. John Robison volt a legmagasabb fokozatú maszon a Skót Rítus szerint. A természetfilozófia professzora volt az Edinburghi Egyetemen, és a titkára a Royal Society királyi társaságnak Edinburghben.
Robison ‘nem dőlt be’ annak a hazugságnak, miszerint az Illuminátusok célja egy jóakaratú diktatúra megalkotása, azonban ezt a véleményét bölcsen megtartotta magának. Így történt, hogy megbízták a Weisshaupt kópiáinak felülvizsgálatával, s hogy tanulmányozza, és őrizze meg biztonságban azokat.

Miután az Illuminátusokkal kapcsolatos figyelmeztetés eredménytelen maradt; ki is tört 1789-ben a Francia Forradalom, mint azt Weisshaupt ‘menetrendszerűen’ eltervezte. Közben figyelmeztették a fenyegető veszélyről, és riasztották a többi kormányzatokat...
Robison 1789-ben publikálta „Bizonyíték a valamennyi kormányzat és egyház elpusztítására szőtt összeesküvésről” című könyvét, - ámde óvó figyelmeztetését  semmibe vették...

A napóleoni háborúk
Azok, akik a Francia Forradalmat irányították: egy másik összeesküvésben való részvételről is határoztak. Ők ‘szervezték’ a napóleoni háborúkat is, - hogy meg-döntsék minél több különböző koronás fő trónját Európában...

A pénzemberek egy csoportja finanszírozta Napóleont, míg egy másik csoportjuk  Britanniát, Németországot és más nemzeteket. Természetesen mindkét csoport elfogadta ‘építési tervrajzként’ az Illuminátusok mesterterveit...


A Bécsi Kongresszus
Ezen az összejövetelen megpróbálták megalkotni az első Népszövetséget, ami az első kísérletük volt az egységes világkormány felállítására. Kitartottak elméletük mellett, hogy Európa minden koronás fője olyannyira eladósodott nekik, hogy ők,  akarva, nem akarva cinkosaiknak tekinthetők. Azonban Oroszország cárja ideje-korán rájött az összeesküvésre, és teljességgel megtorpedózta azt. A felbőszült finanszírozók ezután fogadalmat tettek, hogy egy szép napon elpusztítják a cárt egész családjával együtt.
Ezt a fenyegetésüket később, 1917-ben valóra is váltották.

Emlékeztetnünk kell gondolatban arra, hogy az Illuminátusok működésének nem volt rövidtávú alapzata. Normálisan egy összeesküvő - bármilyen módon is lépjen az összeesküvésbe - azzal a céllal teszi, hogy az ‘eredmények’ már a végrehajtás közben, a saját életében megmutatkoznak. De az Illuminátusok esetében nem így történt. Remélték, hogy céljaikat még életükben megvalósítják, de mivel „az elő-adásnak folytatódnia kell(ett)” - the show must go on -, az Illuminátusok igencsak hosszú távú célokért dolgoztak. Évek, évszázadok távlatában ők voltak a felkent utódok, hogy folytassák az összeesküvést, mindaddig, amíg remélhették, hogy összeesküvésük beteljesedik...

A végzetes visszautasítás - amit a Bécsi Kongresszus az orosz cártól kapott - nem hiúsította ugyan meg az Illuminátusok összeesküvését, de kényszerítette őket egy új stratégia elfogadására. Belátták, hogy az egységes világ ideája pillanatnyilag elbukott, azonban elhatározták, hogy hatalmuk megőrzése érdekében szorosabbra fonják a pénzügyi rendszer ellenőrzését az európai nemzetek felett.

A gazdasági ellenőrzés
Korábban a waterlooi ütközet következményeit meghamisították. A finanszírozók elterjesztettek egy sztorit, hogy Napóleon megnyerte a csatát, amiért pánik tört ki Anglia értékpapír-piacán. Az összes részvény árfolyama nullára zuhant.
A nemzetközi bankárok (főként pl. a Rothschildok, innen eredt a ‘legenda’, mely szerint a waterlooi csata előtti nap kockán döntötték volna el, hogy Wellington herceg seregei nyerjék meg az ütközetet) ekkor - jelképes, 1 penny = 1 dollár árfolyamon - felvásárolták az összes részvényt, ami tökéletes kontrollt biztosított számukra Britannia gazdasága, és virtuálisan egész Európáé felett.

Közvetlenül a Bécsben tartott kongresszus után a nemzetközi bankárok ‘rávették’ Britanniát, hogy új bankot alapíthassanak Angliában, amelyet teljes mértékben ellenőriztek, és ellenőriznek mind a mai napig.

Weisshaupt 1830-ban meghalt, de a halálát megelőzően készített egy módosított verziót az Illuminátusok összeesküvésére, mely az ügynökei révén (ugyan változó nevek alatt) az összes nemzetközi szervezetet, csoportot szervezte, finanszírozta, vezette és ellenőrizte, a közigazgatás legmagasabb pozícióiban.

A forradalmi program
1848-ban Marx Károly az Illuminátusok egy csoportjának irányítása alatt megírta a ‘Kommunista Kiáltvány’-t; - míg Karl Ritter, a Frankfurti Egyetem professzora megírta antitéziseit, az Illuminátusok egy másik csoportjának útmutatása szerint. A kiinduló ‘eszmény’ alapján: mindazok számára, akik irányítják az átfogó össze-esküvést hasznos, hogy meg tudják különböztetni egymástól azt a két úgynevezett ideológiát (ti. a kommunizmust és a nácizmust), ami képessé teheti őket, hogy egymással szembenálló táborokra osszák az emberfajtákat; később agymosással háborúra és pusztításra uszítsák őket egymás ellen.
És, különösképpen, hogy leromboljanak minden politikai és egyházi intézményt.

Ezt a ‘munkát’ Ritter kezdte el, majd a halála után folytatta a német, úgynevezett filozófus, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Segített „kifejleszteni” a rasszizmust és azután a nácizmust, amely hozzájárult az I. és a II. világháború kirobbanásához.

1834-ben az olasz forradalom vezetője Giuseppe Mazzini, akit az Illuminátusok arra választottak ki, hogy irányítsa forradalmi programjuk kiterjesztését az egész világra. Ebbeli igyekezetében szolgált, egészen 1872-ben bekövetkezett haláláig. Ám néhány évvel a halála előtt Mazzini rávett egy amerikai tábornokot, bizonyos Albert Pike-ot, lépjen be az Illuminátusok közé. Pike-ot valósággal megigézte az egységes világkormány új ideája, és végül a luciferi összeesküvés vezetőjévé vált.

1859 és 1871 között Pike kidolgozta a katonai tervrajzát (tervrajz: ‘vakoló fedő szakkifejezés’; például: építési tervrajz = komplex koncepció a társadalmi rend diszkrét beavatkozással történő megváltoztatására) három világháborúnak és különböző forradalmaknak szerte a világon, melyek mindent összevéve előbbre vinnék az összeesküvést, a XX. század utolsó felvonásaként.

Három világháború
Az első világháború megvívása volt a harc, ami képessé tette az Illuminátusokat, hogy megdöntsék a cárizmust Oroszországban - mint erre a nemzetközi bankárok korábban megesküdtek, miután a cár megtorpedózta a Kongresszusuk megtartását Bécsben -, és arra, hogy Oroszországot az ateista kommunizmus erődjévé tegyék. Az Illuminátusok ügynökei felnagyították a nézeteltéréseket Németország és a Brit Birodalom között, hogy ezt felhasználhassák a háború kirobbantására. Majd amikor a háború véget ért, felépítették a kommunizmust, hogy elpusztítsa a többi kormányzatot, és megszüntesse a cárizmust Oroszországban.

A második világháborút - amikor és amennyiben erre ‘szükség’ volt - a fasizmus és a politikai cionizmus közötti viták felszításával készítették elő. A háború alatt felépült a nemzetközi kommunizmus, mely ettől kezdve kiegyenlítette az egyesült kereszténység erejét és befolyását. Mikor a trend túlhaladta a holtpontot, az erő-egyensúly visszafordíthatatlanul felborult, ami magában foglalta és előre vetítette egy végső szociális kataklizma bekövetkezését is...

A harmadik világháború
A harmadik világháború kirobbantására használják az Illuminátusok úgynevezett ‘vitázó ügynökeiket’ (például: Francis Fukuyama, Samuel P. Huntington), - hogy ellentéteket gerjesszenek a politikai cionizmus és a muszlim világ vezetői közt. A háborút az említett módszerrel vezénylik, hogy az iszlám egészét és a politikai cionizmust, Izraelt egymással pusztíttassák el; - ami a további nemzetek között is csak viszályt szít a kérdésben, de önmagában is fokozza a háborús feszültséget a kimerült állam(ok)ban: fizikai, mentális, lelki és gazdasági vonatkozásban egy-aránt. A hadszíntér így rendeződik át az egységes világkormány létrehozásáért.

Az egységes világkormány
Az összeesküvés befejező szakaszában az egységes világkormány egy diktátori személyiség révén áll majd össze, akit az Egyesült Nemzetek (az ENSZ), a Kül-kapcsolatok Tanácsa (CFR, egy illuminátus csoport az USÁ-ban), pár milliárdos, a kommunisták és tudósok, akik bebizonyították hűségüket a nagy összeesküvés iránt fognak egyetértésben megválasztani, aki ezután mindezen szervezetek feje is lesz. Mindenki mást a ‘monolitizált’ emberiség roppant konglomerátumába integrálnak (ez lehet/lesz a népek, mint egységes jámbor juhnyáj közös karámja, megvalósítva az összeesküvés totális rabszolgatársadalmát.

Az Egyesült Államokban az Illuminátusok, közvetlenül az első világháború után állították fel a Külkapcsolatok Tanácsát, amit a köznyelvben CFR-nek neveznek. A CFR, aktuálisan a mai Illuminátusok; - az USÁ-ban működik. Ez a hierarchia a CFR mestertervi kontrollja, igen nagy hatáskörrel; - ők az eredeti illuminátus összeesküvők leszármazottai (vérvonal, óh!)...
Sokan közülük még a nevüket is megváltoztatták, hogy eltitkolják ezt a tényt.

Létezik egy hasonló intézmény, az angliai illuminátusoké, amely a Nemzetközi Ügyek Brit Intézete nevet viseli. Különböző nevek alatt hasonló titkos illuminátus szervezetek működnek még Franciaországban, Németországban és más nemzet-államokban is. Valamennyi szervezetük - beleértve a CFR-t is -, folytatja a nagy-számú kisegítő vagy frontvonalbeli szervezet felépítését, amelyek beszivárogtak minden egyes fázisban a legkülönbözőbb nemzetközi ügyek intézésébe. Az ezen szervezetek működése mindenkor és minden esetben az Illuminátusok mester-terve és ellenőrzése alapján és alatt zajlott és zajlik, mind a mai napig.   

Vác, 2005. január 7.


Myron Fagan írásának fordítása nyomán:


                                                                            Czike László

 

 

 

Magyarország egyetlen Olicity és legaktívabb Arrow rajongói oldala! Minden infó az aktuális 6. évadról és egyéb finomság    *****    Megjelent a The Sims 4 legújabb kiegészítõje, a Laundry Stuff Pack. Vajon megéri megvenni? Derítsd ki Te magad!    *****    Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene -Katt    *****    Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk! KATT KATT KATT KATT    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    -Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Naptár,Design!-    *****    The Resident - A kórházi drámasorozat január 21-én indul Matt Czuchry és Emily VanCamp fõszereplésével! Nézzetek be!    *****    Mindenféle kérdésedre õszinte választ kaphatsz a valódi Kérdõasztrológia segítségével.    *****    Részletes személyiség és sors analízis / születési horoszkóp / ajándék 3 év elõrejelzéssel. Most érdemes ide látogatni!!    *****    Ha diplomás asztrológust keresel, aki BECSÜLET KASSZÁS alapon ad tanácsot és INGYEN OKTAT, akkor keress bizalommal!    *****    A BIOTÉRKÉP AZ IGAZI KARMA! MEGMUTATJA PONTOSAN,MILYEN FELADATTAL SZÜLETTÉL.EGY PRÓBÁT MEGÉR. SOK SEGÍTSÉG MINDEN NAP!!!    *****    Megnyitott a madárvendéglõ! Gyertek vendégségbe ti is Mályvához és Pipitérhez! Irány a Mesetár!    *****    Megnyitottam cikkes, véleményes blogomat! Sok-sok érdekes bejegyzéssel várlak naponta, ne hagyd ki! - Alice    *****    Sztárokról és idolokról írok,ajánlókat hozok,tippeket és tageket osztok meg veletek!Nézz be egy blogkóros lány oldalára!    *****    Az igazi karma a horoszkópodban a Felszálló holdcsomópont,a Chiron,a Lilith (Fekete Hold),Rendeld meg most!Várlak, katt!    *****    családi adókedvezmény 2018 nyomtatvány letöltés, feltételek tudnivalók    *****    Rendelj születési horoszkópot és 3 év elõrejelzés ajándékba a tiéd. Ne feledd a horoszkóp a lélek tükre,bele kell nézni!    *****    családi pótlék utalás 2018 - csp utalás - utalás idõpontja 2018 - családi pótlék kifizetések !    *****    Ismerd meg az Olicity párost! Minden a Zöld Íjász címû sikersorozat imádott szerelmespárjáról! Mindennap friss!    *****    SZEREPJÁTÉK! Ha aktív oldalon szeretnél játszani, nézz be és légy része egy egyedi történetnek! Csatlakozz!