czl
czl
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Könyvek
 
Publicisztikák
 
Versek
 
Háttérhatalom
Háttérhatalom : A bolsevik semmi halott üressége

A bolsevik semmi halott üressége

  2006.01.30. 19:29


Czike László

 

   

       A bolsevik semmi halott üressége

 

Ez a világ, a természeti, és még inkább a társadalmi környezetünk – pedig még eredetileg államinak alapított alapítvánnyal is ren­del­kezünk, melynek a neve (nomen est omen) Természet-és Kör­nye­zetbarát Társadalmi Fejlődésért Közalapítvány, vezetője Elek István; dehát úgy látszik: a társadalmi súlyuk még-már nem felel meg az általuk képviselt szociológiai cél valós társadalmi jelentősé­gének – egyre nyilvánvalóbban egy szellem-és érzelemnélküli, kies pusztasághoz kezd hasonlítani. Ez egy olyan liberális kommunista szellemi vákuum-világ, melyben csak az illuminizmus csalogatóan ha­mis fénye pislákol, csak a „megvilágosodás” szurkos-büdös fák­lyái „világítanak”, hogy senki ne ismerje fel az abszolút igazságot, s hogy a teremtő Istent zavartalanul száműzhessék ebből a rémes, tönkretett, lepusztított, kifosztott és reménytelen árnyékvilágból, mely csak látszólag a tudomány temploma, csak falból „tudásala­pú” társadalom: valójában Lucifer a Sátán emberirtó projektje.

 

Több idézettel kezdem; aztán majd előjön a lényegi mondanivaló.

 

John Lennon soha nem lépett be a szabadkőművességbe, pedig ha em­lékszünk rá: az angol királynő a ’60-as években még lo­­vag­­gá is ütötte a Beatles tagjait; e nemes gesz­tus­sal mintegy dek­la­rálva, hogy ily’ tehetséges, népszerű emberek nem maradhatnak az egy­szerű köznép tagjai. A lovagság ugyan nem áll túlságosan messze az angol szabad­kőművességtől, sőt, annak direkt az előszobája, - ám mégis csak e­gészen más, minőségileg több, minthogy­ha valaki mondjuk történetesen a magyar Grand Orient, a Rotary Club, a Temp­lo­mos Lo­vag­rend vagy a (fá­bi­ánus) Magyar Szocialis­ta Párt társadalmilag mégoly’ megbecsült tagja. Lennon, a rock­ze­ne egyik ősatyja megmaradt ösztönös, magányos anarchista for­ra­dalmárnak, renitens szabadgondolkodónak, afféle privát vako­ló­nak; aki ugyan korántsem volt istenhívő, mégsem kötött ki az illu­minátus oldalon, annak ellenére, hogy tudta: a világ egysége­sü­lé­sét, a globalizációt már nem tartóztathatja fel semmi. „And the world will be as one”, majd az utolsó versszakban már „the world will live as one” – énekelte leghíresebb dalában, az „Imagine”-ben. Szóval: lovag létére nem lett szabadkőműves – nem lett kábító­sze­res-tömegkábító illuminátus -, mint örök riválisai, a Rolling Sto­nes marihuánás, kokainos, heroinos, sátánista (vö.: brown sugar, sweet cocaine, sympathy for devil, demon in me, wild horses, stb. című dalaikkal) frontemberei: Mick Jagger és Keith Richards.

 

Lennon egy másfajta egy­séges világról álmodott, de szerencsétlen­sé­gére – ő is - Isten kizárásával. Népszerűbbnek hitte önmagát Jé­zus Krisz­tusnál, mert soha nem értette meg, s önhittségében nem tehette magáévá a gondolatot, a hitet, hogy Krisztus Isten Egy­­szülött Fia, ki érettünk meghalt a keresztfán, s harmad­nap­ra ha­lot­­taiból feltámadott, - így senki, aki csak ember fia, soha nem válhat „népszerűbbé” Őnála. Majd - már érett férfikorában - az illuminátus USÁ-ba költözött, ahol soha­­ nem tudott igazán be­il­leszkedni a tár­sadalmi életbe: haláláig megmaradt családszerető, pogány-álmodozó magányos-infantilis „forradalmár”-nak, világpol­gár-pukkasztónak, mindaddig, amíg a halálos lövések le nem terí­tették, saját otthona előtt. Sosem tudjuk meg: „Isten büntetése”, vagy csak az illuminátus bosszú végzett-e vele (netán „mind­ket­tő”), vagy Isten csupán egyszerűen ma­­­gához szó­lította nagyformá­tumú, ámde tékozló gyermekét, mondván: „Johnny fiam, elég volt az istenkáromlásból, ideje hazatérned…”.

 

John Lennon írt és elénekelt egy olyan szörnyeteg-gyönyörű dalt, mely kétségbeejtő szépség­gel mutatja be és meg jobb sorsra érde­mes szerzője minden lelki magányát és szerencsétlenségét. Címe: „I don’t believe”. A dal ördögi monotóniával, de drámaian felépí­tett szerkezetben, egyre fokozódó feszültséggel, és egyre vadabbul, líraian kiabálva adja tudtunkra, hogy alkotója mi mindenben nem hisz. Többek között – nem hisz: a csodában, Bábelben, a tarot-(okkult kártyák)-ban, Hitlerben, Jézusban, a Kennedy-ekben, Buddhában, a mantrában, a júdaizmusban, a királyokban, Elvis Presley-ben, sőt, a Beatles-ben sem. Csak „egyvalakiben”, illetve „kétvalakiben” – egy eszményi párosban - hisz: önmagá­ban; önmagában és Yokóban, a feleségében.

Íme a felsorolás utolsó sora angolul:

„I just believe in me…, Yoko and me.”

 

Gyurcsány Ferenc – alias: „Fletó” -, a mi matt múltú és fényes jö­vőjű mi­niszterelnö­künk nem sokkal miniszterelnöki székfoglalóját követően, egy különösen mélyfilozófiai ihletésű interjújában a kö­vetkező állítást találta kimondani: „Nincs más, csak érdek. Aki mást állít, az hazudik.” Igen, ez tiszta beszéd. Jó időben, jó he­lyen kell lenni, és akkor az (anyagi) érdekek érvényesíthetők. (Ezt is ő mondta.) Minden más – „csupán könyveléstechnikai” kérdés. Nyilván tetteinket is aszerint különböztethetjük meg, hogy a „házi lelki könyvelőnk” – a lelkiismeretünk – a tartozik, vagy a követel rovatba könyvelte-e el, amire persze szintén mi adunk neki megfe­lelő utasítást, hisz’ a könyvelő és a lelkiismeret kevéske jó szóval „meg­nyugtatható”. Igen, így gondolkozik egy igazi, virtigli – matt múltú és fényes jövőjű – eurobolsevik, aki éppen a megfelelő he­lyen volt, amikor dadogós elődjének kitelt a (titkos)szolgálati ideje, s miután átmenetileg újra „alvó státuszba” helyezték, vissza kel­lett térnie a nemzetközi bankügyekhez.

 

Adva van tehát néhány tucat kormány létszámát kitevő volt KISZ-es, meg mindenféle egyéb volt szervezetet vezetett férfi és nő, akik jó időben mindig jó helyen (oldalon) vannak; - 1919-től 1945-ön és 1956-on, sőt, 1990-en át egészen napjainkig. Minden időben – ha feldobják őket (vagy egymást), ha nem – talpra esnek, és mivel az érdekeik is „egybe” esnek, könyörtelenül érvényesítik is azokat. 70 -80 éve szakadatlanul a Kominternacionálét éneklik kórusban, némi önkritikával, de töretlen optimizmussal tekintenek a jövőbe: „A múltat végképp eltöröljük … A Föld fog sarkából kitörni … Semmik vagyunk, s minden leszünk … Ez a harc lesz a végső … És nemzetközivé lesz holnapra a világ.”.

 

Ugye, hasonlít ez a szöveg a John Lennon-éra: „… és a világ (hol­napra) eggyé válik ... S a világ (holnap) egyként fog élni … ? Azzal a – nem kevés! – különbséggel, hogy John Lennon legalább a zene területén (szövegírásban már kevésbé) irgalmatlanul tehet­séges volt! Ezek a mieink azonban csak (el)privatizálni tudnak, azt is csak rendkívül alacsony hatásfokkal. A 100 %-os értékű társa­dal­mi tulajdont előbb alkotmány-ellenesen „visszaállamosítják”, il­letve maguknak szocializálják (kommunizálják), majd mi­után levet­ték belőle a jogellenes kitulajdonítás minimum 10 %-os üzletszer­zé­si jutalé­kát – amelyen 70:30 arányban megosztoznak -; a maradé­kot az államkölcsönök kamatos kamata fejében kiszolgáltatják a külföldi bankokkal karvaly-konzorciumot képező, békés befektetők­nek álcázott vamzereknek és ügynököknek. Persze, vannak akik a betevő portfoliójukról már jóelőre gondoskodtak: s már akkor egy nagyot húztak a léből, amikor a KISZ előbb DEMISZ lett, majd az összes KISZ-és pártvagyon seperc alatt – volt, nincs – elpárolgott.

 

Hogy mindezeknek – az említett mélyfilozófiai és dzsungelerkölcsi elveken túl­me­­nő­en – mi az ideológiai alapja? Hogy „nincs” Isten… A minap Gyurcsány – alias: „Fletó” – Ferenc, a mi matt múltú és fényes jövőjű miniszterelnökünk, az önmagában mélyen hívő (rövi­den s tömören: szintén önhitt) Havas Henrik riporternek megnyílt, és svarc auf veisz megvallotta konkrét, nem túl bonyolult világ­né­zetét. Havas a TV2 „Mokka” című reggeli műsorában arról igye­ke­zett faggatni őt, miért is nem tesz semmilyen vallási megnyilvá­nu­­lást: miért nem vesz részt legalább tiszteletnyilvánításból – ba­ráti gesztusból, protokoll-célzattal – egyházi, vallásos rendezvé­nye­ken, körmeneten vagy szentmisén? „Azért, mert egyenes ember­ként én nem vagyok kapható semmilyen álságos szerepre – nem hazudok! Nem vagyok istenhívő, ezért!” – felelte Gyurcsány…

 

Vagyis: nincs Isten! Tehát a mi „Fletónk” is azok közé az önámító pogányok közé tartozik, akik „hiszik-remélik”, hogy a mindenség a szerves és gondolkodó, személytelen véletlen hatására alakult ki; a tengerből magától ősleves lett, tele önreprodukáló koacervátum-cseppekkel, melyek utódai végül „kimásztak” a szárazföldre, növé­nyekké fejlődve létrehozták a metán-légkörből az ózon-pajzsot, és miután a légkör – legalábbis a mindmáig aláíratlan Kyotó-i egyez­ményig – átmenetileg belélegezhetővé vált, szárazföldi állatokká is átalakultak. Az ősünk – Darwin és Engels írásai hatására – lejött a fáról, és miután a szimpla munkából megélni képtelen majmokat mind agyonütötte, az állandó tőzsdézés és a spekuláció hatására emberré vált, hogy megérdemelten élvezhesse a pénz derivatíváit. Nyilvánvaló: „Fletónk” minden igyekezetét kitöltötte, hogy jó idő­ben mindig jó helyen legyen, ezért nem volt ideje egyszerű világné­zetét kísérletileg is ellenőrizni (verifikálni), ellenkező esetben lehet, hogy már régen megtért volna. Arra gondolok, hogy „a tudásalapú társadalom” legnagyobb koponyái (tudósai) már régen rájöttek: a fizikai világban sem történik semmi véletlenül, és semmiből nem lesz semmi. Azt képzelni, hogy az anyag, a szellem, az élet és az em­ber, a mai világ csupán spontán, tudattalan fej­lődés, tervező és tervezés nélküli „véletlen konstrukció” eredménye; kb. annyi, mint­ha valaki teleszedne egy zsákot különböző rádióalkatrészekkel, és addig rázná, ameddig spontán össze nem áll a zsákban egy rá­dió-vevőkészülék. A világ célszerűen működik: ez a teremtés lényege s alapvető bizonyítéka.

 

Gyurcsány nem lehet annyira ostoba – nem is az -, hogy ne lenne mindezzel nagyon is tisztában. Más, sokkal gyakorlatiasabb okok késztetnek egyes embereket arra, hogy józan eszük birtokában is megtagadják Istent, tagadják létezését. Az igazi, a valós ok az er­kölcsi normákban, azok különbözőségében rejlik. Isten színe előtt bűnnek minősül mindazon cselekedet, amellyel valaki tudva és akarva ­szegi meg Isten törvényeit, a tízparancsolat erköl­csi útmutatásait. Az emberi „igazságszolgáltatás” nem terjed ki a cselekedetek isteni erkölcs szerinti szigorú elemző értékelésére, s így inkább jogszolgáltatásnak, mintsem igazságszolgáltatásnak te­kinthető. „Bűn az, amit a törvény büntetni rendel.” – mondja a pol­gári büntetőjog, amelynek törvényi rendelkezéseit nem istenhívők hozzák. Ha valaki éhségében ellop egy kiló kenyeret, s el is szalad ve­le, azt enyhébb esetben lecsukják, balszerencsés esetben fején találja a jogszerű és szakszerű fegyverhasználat pisztolygolyója. A milliárdokat zsákmányoló privatizátorok viszont nemcsak, hogy megúsznak minden felelősségre vonást, hanem beülnek az ország házába, hogy megújuló ciklusokban hozzanak újabb „istentelen törvényeket” a szegények, sőt, a nincstelenek ellen.

 

Mert ha nincs Isten, nincs értelme, létjoga semmilyen erkölcsnek.

Jó időben jó helyen – a KISZ-ben és parlamentben – kell lenni; a pénz (a bank) és a privatizáció (ÁVÜ, MSZP, stb.) templomában.

 

Miért is kellett szétválasztani a vallást és az államot?

Csak, hogy létrejöhessen az istentelen rémállam (nácizmus, kom­munizmus, stb.), hogy aztán liberális okkal-joggal lehessen széjjel verni mindenfajta (jog)államot és államrendet.

Hogy a privatizátorok a zavarosban halászhassanak, és a nemzeti vagyon után privatizálhassák az állami költségvetést és a jogot is.

Hogy a szemünkbe röhögve vágják a pofánkba Lucifer törvényeit.

 

Mindezekhez képest az anarchizmust életműveként kutató Soros-politológus kultu­rális miniszter – vö.: mint állandó főszereplő a Ma­gyar Nem­zet címoldalán – tevékenysége eltörpülő, ócska bohózat.

Legfeljebb Hóman Bálint és Klebelsberg Kunó forog a sírjában…

Ki figyel oda?

 

 

Vác, 2006. január 28.

 

 

                                                          Czike László           

 

 

 

Czike László

 

   

       A bolsevik semmi halott üressége

 

Ez a világ, a természeti, és még inkább a társadalmi környezetünk – pedig még eredetileg államinak alapított alapítvánnyal is ren­del­kezünk, melynek a neve (nomen est omen) Természet-és Kör­nye­zetbarát Társadalmi Fejlődésért Közalapítvány, vezetője Elek István; dehát úgy látszik: a társadalmi súlyuk még-már nem felel meg az általuk képviselt szociológiai cél valós társadalmi jelentősé­gének – egyre nyilvánvalóbban egy szellem-és érzelemnélküli, kies pusztasághoz kezd hasonlítani. Ez egy olyan liberális kommunista szellemi vákuum-világ, melyben csak az illuminizmus csalogatóan ha­mis fénye pislákol, csak a „megvilágosodás” szurkos-büdös fák­lyái „világítanak”, hogy senki ne ismerje fel az abszolút igazságot, s hogy a teremtő Istent zavartalanul száműzhessék ebből a rémes, tönkretett, lepusztított, kifosztott és reménytelen árnyékvilágból, mely csak látszólag a tudomány temploma, csak falból „tudásala­pú” társadalom: valójában Lucifer a Sátán emberirtó projektje.

 

Több idézettel kezdem; aztán majd előjön a lényegi mondanivaló.

 

John Lennon soha nem lépett be a szabadkőművességbe, pedig ha em­lékszünk rá: az angol királynő a ’60-as években még lo­­vag­­gá is ütötte a Beatles tagjait; e nemes gesz­tus­sal mintegy dek­la­rálva, hogy ily’ tehetséges, népszerű emberek nem maradhatnak az egy­szerű köznép tagjai. A lovagság ugyan nem áll túlságosan messze az angol szabad­kőművességtől, sőt, annak direkt az előszobája, - ám mégis csak e­gészen más, minőségileg több, minthogy­ha valaki mondjuk történetesen a magyar Grand Orient, a Rotary Club, a Temp­lo­mos Lo­vag­rend vagy a (fá­bi­ánus) Magyar Szocialis­ta Párt társadalmilag mégoly’ megbecsült tagja. Lennon, a rock­ze­ne egyik ősatyja megmaradt ösztönös, magányos anarchista for­ra­dalmárnak, renitens szabadgondolkodónak, afféle privát vako­ló­nak; aki ugyan korántsem volt istenhívő, mégsem kötött ki az illu­minátus oldalon, annak ellenére, hogy tudta: a világ egysége­sü­lé­sét, a globalizációt már nem tartóztathatja fel semmi. „And the world will be as one”, majd az utolsó versszakban már „the world will live as one” – énekelte leghíresebb dalában, az „Imagine”-ben. Szóval: lovag létére nem lett szabadkőműves – nem lett kábító­sze­res-tömegkábító illuminátus -, mint örök riválisai, a Rolling Sto­nes marihuánás, kokainos, heroinos, sátánista (vö.: brown sugar, sweet cocaine, sympathy for devil, demon in me, wild horses, stb. című dalaikkal) frontemberei: Mick Jagger és Keith Richards.

 

Lennon egy másfajta egy­séges világról álmodott, de szerencsétlen­sé­gére – ő is - Isten kizárásával. Népszerűbbnek hitte önmagát Jé­zus Krisz­tusnál, mert soha nem értette meg, s önhittségében nem tehette magáévá a gondolatot, a hitet, hogy Krisztus Isten Egy­­szülött Fia, ki érettünk meghalt a keresztfán, s harmad­nap­ra ha­lot­­taiból feltámadott, - így senki, aki csak ember fia, soha nem válhat „népszerűbbé” Őnála. Majd - már érett férfikorában - az illuminátus USÁ-ba költözött, ahol soha­­ nem tudott igazán be­il­leszkedni a tár­sadalmi életbe: haláláig megmaradt családszerető, pogány-álmodozó magányos-infantilis „forradalmár”-nak, világpol­gár-pukkasztónak, mindaddig, amíg a halálos lövések le nem terí­tették, saját otthona előtt. Sosem tudjuk meg: „Isten büntetése”, vagy csak az illuminátus bosszú végzett-e vele (netán „mind­ket­tő”), vagy Isten csupán egyszerűen ma­­­gához szó­lította nagyformá­tumú, ámde tékozló gyermekét, mondván: „Johnny fiam, elég volt az istenkáromlásból, ideje hazatérned…”.

 

John Lennon írt és elénekelt egy olyan szörnyeteg-gyönyörű dalt, mely kétségbeejtő szépség­gel mutatja be és meg jobb sorsra érde­mes szerzője minden lelki magányát és szerencsétlenségét. Címe: „I don’t believe”. A dal ördögi monotóniával, de drámaian felépí­tett szerkezetben, egyre fokozódó feszültséggel, és egyre vadabbul, líraian kiabálva adja tudtunkra, hogy alkotója mi mindenben nem hisz. Többek között – nem hisz: a csodában, Bábelben, a tarot-(okkult kártyák)-ban, Hitlerben, Jézusban, a Kennedy-ekben, Buddhában, a mantrában, a júdaizmusban, a királyokban, Elvis Presley-ben, sőt, a Beatles-ben sem. Csak „egyvalakiben”, illetve „kétvalakiben” – egy eszményi párosban - hisz: önmagá­ban; önmagában és Yokóban, a feleségében.

Íme a felsorolás utolsó sora angolul:

„I just believe in me…, Yoko and me.”

 

Gyurcsány Ferenc – alias: „Fletó” -, a mi matt múltú és fényes jö­vőjű mi­niszterelnö­künk nem sokkal miniszterelnöki székfoglalóját követően, egy különösen mélyfilozófiai ihletésű interjújában a kö­vetkező állítást találta kimondani: „Nincs más, csak érdek. Aki mást állít, az hazudik.” Igen, ez tiszta beszéd. Jó időben, jó he­lyen kell lenni, és akkor az (anyagi) érdekek érvényesíthetők. (Ezt is ő mondta.) Minden más – „csupán könyveléstechnikai” kérdés. Nyilván tetteinket is aszerint különböztethetjük meg, hogy a „házi lelki könyvelőnk” – a lelkiismeretünk – a tartozik, vagy a követel rovatba könyvelte-e el, amire persze szintén mi adunk neki megfe­lelő utasítást, hisz’ a könyvelő és a lelkiismeret kevéske jó szóval „meg­nyugtatható”. Igen, így gondolkozik egy igazi, virtigli – matt múltú és fényes jövőjű – eurobolsevik, aki éppen a megfelelő he­lyen volt, amikor dadogós elődjének kitelt a (titkos)szolgálati ideje, s miután átmenetileg újra „alvó státuszba” helyezték, vissza kel­lett térnie a nemzetközi bankügyekhez.

 

Adva van tehát néhány tucat kormány létszámát kitevő volt KISZ-es, meg mindenféle egyéb volt szervezetet vezetett férfi és nő, akik jó időben mindig jó helyen (oldalon) vannak; - 1919-től 1945-ön és 1956-on, sőt, 1990-en át egészen napjainkig. Minden időben – ha feldobják őket (vagy egymást), ha nem – talpra esnek, és mivel az érdekeik is „egybe” esnek, könyörtelenül érvényesítik is azokat. 70 -80 éve szakadatlanul a Kominternacionálét éneklik kórusban, némi önkritikával, de töretlen optimizmussal tekintenek a jövőbe: „A múltat végképp eltöröljük … A Föld fog sarkából kitörni … Semmik vagyunk, s minden leszünk … Ez a harc lesz a végső … És nemzetközivé lesz holnapra a világ.”.

 

Ugye, hasonlít ez a szöveg a John Lennon-éra: „… és a világ (hol­napra) eggyé válik ... S a világ (holnap) egyként fog élni … ? Azzal a – nem kevés! – különbséggel, hogy John Lennon legalább a zene területén (szövegírásban már kevésbé) irgalmatlanul tehet­séges volt! Ezek a mieink azonban csak (el)privatizálni tudnak, azt is csak rendkívül alacsony hatásfokkal. A 100 %-os értékű társa­dal­mi tulajdont előbb alkotmány-ellenesen „visszaállamosítják”, il­letve maguknak szocializálják (kommunizálják), majd mi­után levet­ték belőle a jogellenes kitulajdonítás minimum 10 %-os üzletszer­zé­si jutalé­kát – amelyen 70:30 arányban megosztoznak -; a maradé­kot az államkölcsönök kamatos kamata fejében kiszolgáltatják a külföldi bankokkal karvaly-konzorciumot képező, békés befektetők­nek álcázott vamzereknek és ügynököknek. Persze, vannak akik a betevő portfoliójukról már jóelőre gondoskodtak: s már akkor egy nagyot húztak a léből, amikor a KISZ előbb DEMISZ lett, majd az összes KISZ-és pártvagyon seperc alatt – volt, nincs – elpárolgott.

 

Hogy mindezeknek – az említett mélyfilozófiai és dzsungelerkölcsi elveken túl­me­­nő­en – mi az ideológiai alapja? Hogy „nincs” Isten… A minap Gyurcsány – alias: „Fletó” – Ferenc, a mi matt múltú és fényes jövőjű miniszterelnökünk, az önmagában mélyen hívő (rövi­den s tömören: szintén önhitt) Havas Henrik riporternek megnyílt, és svarc auf veisz megvallotta konkrét, nem túl bonyolult világ­né­zetét. Havas a TV2 „Mokka” című reggeli műsorában arról igye­ke­zett faggatni őt, miért is nem tesz semmilyen vallási megnyilvá­nu­­lást: miért nem vesz részt legalább tiszteletnyilvánításból – ba­ráti gesztusból, protokoll-célzattal – egyházi, vallásos rendezvé­nye­ken, körmeneten vagy szentmisén? „Azért, mert egyenes ember­ként én nem vagyok kapható semmilyen álságos szerepre – nem hazudok! Nem vagyok istenhívő, ezért!” – felelte Gyurcsány…

 

Vagyis: nincs Isten! Tehát a mi „Fletónk” is azok közé az önámító pogányok közé tartozik, akik „hiszik-remélik”, hogy a mindenség a szerves és gondolkodó, személytelen véletlen hatására alakult ki; a tengerből magától ősleves lett, tele önreprodukáló koacervátum-cseppekkel, melyek utódai végül „kimásztak” a szárazföldre, növé­nyekké fejlődve létrehozták a metán-légkörből az ózon-pajzsot, és miután a légkör – legalábbis a mindmáig aláíratlan Kyotó-i egyez­ményig – átmenetileg belélegezhetővé vált, szárazföldi állatokká is átalakultak. Az ősünk – Darwin és Engels írásai hatására – lejött a fáról, és miután a szimpla munkából megélni képtelen majmokat mind agyonütötte, az állandó tőzsdézés és a spekuláció hatására emberré vált, hogy megérdemelten élvezhesse a pénz derivatíváit. Nyilvánvaló: „Fletónk” minden igyekezetét kitöltötte, hogy jó idő­ben mindig jó helyen legyen, ezért nem volt ideje egyszerű világné­zetét kísérletileg is ellenőrizni (verifikálni), ellenkező esetben lehet, hogy már régen megtért volna. Arra gondolok, hogy „a tudásalapú társadalom” legnagyobb koponyái (tudósai) már régen rájöttek: a fizikai világban sem történik semmi véletlenül, és semmiből nem lesz semmi. Azt képzelni, hogy az anyag, a szellem, az élet és az em­ber, a mai világ csupán spontán, tudattalan fej­lődés, tervező és tervezés nélküli „véletlen konstrukció” eredménye; kb. annyi, mint­ha valaki teleszedne egy zsákot különböző rádióalkatrészekkel, és addig rázná, ameddig spontán össze nem áll a zsákban egy rá­dió-vevőkészülék. A világ célszerűen működik: ez a teremtés lényege s alapvető bizonyítéka.

 

Gyurcsány nem lehet annyira ostoba – nem is az -, hogy ne lenne mindezzel nagyon is tisztában. Más, sokkal gyakorlatiasabb okok késztetnek egyes embereket arra, hogy józan eszük birtokában is megtagadják Istent, tagadják létezését. Az igazi, a valós ok az er­kölcsi normákban, azok különbözőségében rejlik. Isten színe előtt bűnnek minősül mindazon cselekedet, amellyel valaki tudva és akarva ­szegi meg Isten törvényeit, a tízparancsolat erköl­csi útmutatásait. Az emberi „igazságszolgáltatás” nem terjed ki a cselekedetek isteni erkölcs szerinti szigorú elemző értékelésére, s így inkább jogszolgáltatásnak, mintsem igazságszolgáltatásnak te­kinthető. „Bűn az, amit a törvény büntetni rendel.” – mondja a pol­gári büntetőjog, amelynek törvényi rendelkezéseit nem istenhívők hozzák. Ha valaki éhségében ellop egy kiló kenyeret, s el is szalad ve­le, azt enyhébb esetben lecsukják, balszerencsés esetben fején találja a jogszerű és szakszerű fegyverhasználat pisztolygolyója. A milliárdokat zsákmányoló privatizátorok viszont nemcsak, hogy megúsznak minden felelősségre vonást, hanem beülnek az ország házába, hogy megújuló ciklusokban hozzanak újabb „istentelen törvényeket” a szegények, sőt, a nincstelenek ellen.

 

Mert ha nincs Isten, nincs értelme, létjoga semmilyen erkölcsnek.

Jó időben jó helyen – a KISZ-ben és parlamentben – kell lenni; a pénz (a bank) és a privatizáció (ÁVÜ, MSZP, stb.) templomában.

 

Miért is kellett szétválasztani a vallást és az államot?

Csak, hogy létrejöhessen az istentelen rémállam (nácizmus, kom­munizmus, stb.), hogy aztán liberális okkal-joggal lehessen széjjel verni mindenfajta (jog)államot és államrendet.

Hogy a privatizátorok a zavarosban halászhassanak, és a nemzeti vagyon után privatizálhassák az állami költségvetést és a jogot is.

Hogy a szemünkbe röhögve vágják a pofánkba Lucifer törvényeit.

 

Mindezekhez képest az anarchizmust életműveként kutató Soros-politológus kultu­rális miniszter – vö.: mint állandó főszereplő a Ma­gyar Nem­zet címoldalán – tevékenysége eltörpülő, ócska bohózat.

Legfeljebb Hóman Bálint és Klebelsberg Kunó forog a sírjában…

Ki figyel oda?

 

 

Vác, 2006. január 28.

 

 

                                                          Czike László           

 

 

 

            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha