czl
czl
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Könyvek
 
Publicisztikák
 
Versek
 
Háttérhatalom
Háttérhatalom : A szigorúan titkos jegyzőkönyv

A szigorúan titkos jegyzőkönyv

  2008.01.08. 15:09


Czike László

 

 

             A szigorúan titkos jegyzőkönyv

 

Nincs az a hátborzongatóan valószerű history fiction, mely várat­lan for­du­lataiban, kápráztató színességében felülmúlhatná a való­ságot.

Mégis, meg lehet próbálni.

Hátha sikerül.

 

Olvasható az interneten egy eredetinek, hitelesnek látszó, hiva­ta­los pecséttel, minősítéssel is ellátott jegyzőkönyv, amely ma is köz­tiszteletnek örvendő, mi több, a társadalmi elismerés garádicsain azóta még sokkal magasabbra is lépett személyeket hoz összefüg­gésbe egyrészt egymással, másrészt a rendszerváltás bizonyos, el­eddig hivatalosan (a sajtóban) nem ismertetett kulisszatitkaival.

Kelt: 1988. február 11-én, amikor a nemzet még aluszkált.

 

A jegyzőkönyvben – amelyet úgy 6-8 évvel ezelőtt olvashattam elő­ször – több név, illetve szervezet is szerepel; olyan konkrétumok, amelyek összefüggései egyszerűen nem lehetnek valaki rosszindu­latú fan­táziájának a torz agyszüleményei, viszont a kirakós-játék mo­­za­ik­kockáit csak olyasvalaki lehet képes helyesen s értelmesen összerakni, aki egyébként is járatos (a magyar) nagypolitika sajá­tosan okkult – vö. pl.: rózsadombi és pártpaktumok, választási-és népszavazások, spontán és rabló privatizáció, olajügyek, körkörös bankkonszolidáció, stb.) háttérműhelyeiben és mahinációiban, te­hát ismeri azt az általános algoritmust, dekódoló eljárást, mellyel a valós összefüggések, mint rostélyon át a titkosírás szöve­ge, ma­ra­déktalanul előhívhatók, feltárhatók. Ügynökök, egykori (akkori) szigorúan titkos tisztek nevei olvashatók a jegyzőkönyvben, olya­noké, mint például a Firkász, a Hindu vagy a Festő.

Etnikai azonosító, és két foglalkozás, mint fedőnevek?

Kik lehetnek ők?

 

Mint tudjuk: összesen három olyan „hivatalosan is elismert” szer­ve­zet létezik a világon – s így Magyarországon is -, amelyből egész életen át nem lehet kilépni.

 

1.   Titkosszolgálat

2.   Szabadkőművesség

3.   Maffia

 

Nem ostobaság feltételezni, hogy léteznek, létezhetnek személyes kapcsolódások, átfedések. Mint tudjuk, a rendszerváltást nevezik „módszerváltás”-nak, „ügynök-rendszerváltásnak”, célozva annak alapvető hamisságára, valamint arra, hogy valójában kik is haj­tot­ták végre. Ismeretes, hogy a Kádár-rendszer – legalábbis hiva­ta­­losan – tiltotta a szabadkőműves páholyok működését. A tetsz­halott páholyok felélesztése, működésük újra engedélyezése a hír­hedt kommunista szabadkőműves, Kádár felettes énje, a magyar kultúrát a szintén hírhedt 3 T-vel kézivezérlő Aczél György nevéhez fűződik, akit egyébként mindmáig feltérképezetlen érdekek és szá­lak fűz­tek például a Soros Alapítványhoz, de pl. Antall Józsefhez és Orbán Viktorhoz is. Az ún. rendszerváltással fekete bárány lett a komplett belbiztonsági hálózat (III./III.), de semmilyen pejoratív hatás, bírálat vagy leépítés nem érte a hírszerzőket és a kémelhá­rítókat (III./II. és III./I.); mi több, a rendszerváltó állam ezeket a hálózatokat változatlan állománnyal átvette és működteti is, mind a mai napig. Miáltal egyrészt legitimálta, másrészt rehabilitálta is, minden korábbi, a rendszerváltás előtti tevékenységüket is. Így a kom­munista titkos-ügynökökből a haza folytatólagos, autentikus őrzői, mitikus hősei, stb. lettek, magyarán szólva megdicsőültek, s ott folytathatták tovább, ahol abbahagyták. Ők voltak/lettek a le­é­pü­lő nemzetállam és a felépülő világállam közötti összekötők. A napnál is világosabb, ám a mai napig leplezett összefüggés, mely szerint a rendszerváltást valójában a rejtőzködő világállam (pl. a Bilderbergi Csoport) rendel­te meg, úgy, hogy a nagyhatalmak ve­ze­tő politikusai révén egyeztetett a magyar potentátokkal, akik a feladat végrehajtását természetszerűleg a fedett ügynökeikre bíz­ták. A megegyezés alapvető dokumentuma a Rózsadombi Paktum.

 

A párhuzamos történelem történetírói szerint a titkos paktum alá­í­rói a következő személyek voltak:

 

Antall József, az Orvostörténeti Múzeum igazgatója, a rendszer-váltás utáni első, megválasztott miniszterelnök (1990-1993).

 

Horn Gyula, a reform-kommunista kormány külügyminisztere, a második „szabad” ciklus miniszterelnöke (1994-1998).

 

Pető Iván levéltáros, a Szabad Demokraták Szövetsége elnöke.

 

Paskai László, bíboros-hercegprímás, esztergomi érsek.

  

Göncz Árpád műfordító, későbbi köztársasági elnök (1990-2000).

 

Zoltai Gusztáv, a MAZSIHISZ elnöke.

 

Boross Péter, előbb belügyminiszter, majd miniszterelnök (1994).

Már ami a közismert, hivatalos társadalmi funkcióit illeti.  

 

Jóskabácsi, a rejtélyes történet talán főszereplője, akinek a máig őrzött in­kognitója nem véletlen. Lehetséges, hogy a Rózsadombi Paktum szállásadója, de az is lehetséges, hogy a Világállam ok­kult szálláscsinálója (szaknyelven = rezidense) volt.

 

Ők voltak hát „a valódi rendszerváltó ősatyák”, nem az ifjú, láng­lel­kű „bátor, békés forradalmárok”, amilyeneknek/akiknek Orbán Viktor a Fidesz alapító atyáit mindig is beállítani igyekezett…

Tehette – ő nem írta alá a Paktumot; mint láttuk, ott sem volt.

Node ha nem titkos ügynök, nem szabadkőműves, nem ávós, nem szálláscsi­náló vagy szállásadó, akkor kicsoda Orbán Viktor?!

Hogyan kötelezheti őt is, egy fiktívnek bélyegzett, ám következmé­nye­iben nemzetsors-döntő, nagyon is valós paktum minden egyes pontja, ha egyszer nem írta alá? Merthát azért 20 év alatt csak ki­derült, hogy Orbán Viktor sem lehet Csaba királyfi, vagy a szakrá­lis császári trónörökös, jobb-vagy balkézről fogant alteregója…

 

Sándor András írta például Orbán Viktorról, még 1997-ben:

"Orbán Viktort a bilderbergi ‘kerek-asztalnál’ jelölték ki a számunkra, és már javában programoznak is minket, hogy jövőre őt válasszuk meg Antall és Horn után harmadiknak, s azt higgyük, a mi akaratunk. Megvan ennek a technikája. Rutinkérdés ez. A baromfigyár leghorn-tyúkjai is azt hiszik, hogy a Teremtő ketrecbe teremtette őket, automata etetővel. Nem mintha Orbán Viktor nem lehetne szabad körülmények között is alkalmas a magas tisztségre. Lehet, hogy alkalmas lenne, lehet, hogy nem. Világért sem bántjuk őt. Abban azért mégis van némi különbség, hogy egy nemzet a saját élet-működése során termel ki a maga számára egy kormányfőt, vagy pedig valahol előírják a számára. Ám ha történetesen  Kossuth Lajost előírták volna valahol kormányzó-elnöknek, - minden bizonnyal nem lenne ott a képe ma a szobám falán. Vagyis hát a bunda ismeretében nem olyan auguri művészet tudni, ki lesz a bajnok. A Pető megtette a kötelességét, a Pető mehet. A Horn megtette a kötelességét, a Horn mehet. Orbán Viktor! - Parancs! - Hozzám! - Parancs! - Jövőre maga lesz a főbizalmi! - Értettem!"

 

De vajon mi lett az „új” rendszer által számkivetett, megtagadott, utólag „jaj’be rút!”-nak minősített III./III.-asokkal? Akik mellesleg az előnevelői voltak az átvett/befogadott felsőbb ügynökosztá­lyok­nak. Az önátmentő menekülés hevében komplett ügyosztályok a­la­kultak át szabadkőműves pá­­holyokká, talán Aczél javaslatára. „Tudunk” olyan nyugalmazott KGB-tábornokról, aki később egy előkelő páholy nagymestere lett, de a közéletben nem erről az „ol­da­lá­ról” vált közismertté. Első embere közvetítő lett a szolgálatok és a szabadkőművesség között. Neki nem kellett belépnie sehová.

 

Jim Marrs „A titkos uralom” című könyvében egy bekezdésben u­tal is arra, hogy a fentebb felsorolt titkos szervezetek valójában együttműköd­nek, vagyis osztozhatnak a világállami hatalomban.

Íme az idézet:

 

„(...) Nyilvánvaló, hogy az összeesküvések e homályos és szövevé­nyes hálója a valóságnak egy olyan szintjére utal, amellyel a napi sajtó nem foglalkozik. Baigent, Leigh és Lincoln kijelentették: „Két­ségbevonhatatlan bizonyítékok állnak rendelkezésünkre egy szervezett, egységes keretintézmény létezéséről, amely össze­hangoltan dolgozik a háttérben, gyakran más szervezeteket használva álcaként. Ezt a keretintézményt sehol nem nevez­ték meg nyíltan, de minden jel arra utal, hogy ez valójában a Sioni Rendház.” Ezután eltöprengtek a Rendháznak ‘az eu­­rópai ügyek sötét alvilágával’ összefüggő rejtett tevékenységén, „a­hol átfedés van a maffia, a titkos társaságok és a hírszerző ügynökségek között, ahol a befolyásos üzleti körök össze-fog­nak a Vatikánnal, ahol hatalmas összegeket költenek ho­mályos, titkos ügyletekre, ahol a politika, a vallás, a kém­ke­dés, a pénzhatalom és a szervezett bűnözés között húzódó határvonalak lassan összemosódnak és egyetlen zavaros ér­dekterületté válnak, melyben Európa kereszténydemokrata pártjai, az európai egységet célul kitűző különféle mozgal­mak, királypárti klikkek, újfajta lovagrendek, a szabadkő­műves szekták, a CIA, a Máltai Lovagrend és a Vatikán egy hatalmas örvényben egyesülnek ideiglenesen (?!) valamilyen közös cél érdekében.”

 

Jézusom! - sőt, Jezovicsom! -, a Jóskabácsi, csak nem a Sion Böl­cseinek megbízottjaként adott szállást a Rózsadombi Paktumnak?

 

Az említett internetes dokumentumot – vajh’ ki tehette fel, milyen okból és céllal? – most, a fenti idézetek tükrében átírtam.

 

A jegyzőkönyv eme legújabb átirata – az eredeti keretet megőrizve – most arról szól, hogy az eddig már megismert szereplőkön túl, létezik egy titokzatos személy, akinek a kilétét sűrű homály fedi, és aki nemsokára színre lép, hogy beteljesítse vérvonala karmáját.

Ha ez igaz, úgy nagyon jó – ha nem, nos…

Isten irgalmazzon a magyaroknak!

 


 

 

 

 

 

 

 Tárgy: magyarországi rendszerváltás/fedett azonosságú személyiségek

Jezowski  Krisztián személyi dosszié

 

GLOBÁLIS VILÁGÁLLAM
magyar alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Előzmények, tényvázlat:

A Christian Jezowski fedőnevű célszemély very important person, aki még saját maga sincs tisztában származásával, valódi gyökereivel, családi és nemzeti hovatartozásával, nem-hogy bárki más tudná, vagy tudhatná róla a teljes valóságot.

Jezowski Krisztiánt – másik két személlyel együtt – a magyar nemzetben, Magyarországon, a Magyar Köztársaság „állami” felségterületén, magyar néven rejtettük el, önmaga elől is, - egészen addig a pillanatig, amíg a végidők közeledtével nem válik szükségessé és indokolttá valódi kilétének a felfedése.

Nevezett célszemély elsőrendű értelemben: cél; de egy másik, fontosabb, és ezért még fedettebb projekt útmutatása szerint eszköz, egy még magasabb cél elérése érdekében. Jezowski sem az egyik, sem a másik küldetéséről nem tud, - azt hiszi, hogy spontán választották ki valamilyen világállami ügyben.

Feladat:

A fentiek értelmében és messzemenő szem előtt tartásával, el kell kezdeni Jezowski Krisztián alapkiképzését, és fel kell őt készíteni a templomos-szabadkőműves beavatásra, - mielőbb ráállítandó őt arra az útra, amelyről többé nincs letérés. Fel-készítése során különös figyelmet és gondosságot igényel az a tény, hogy Jezowski ténylegesen szakrális személyiség. Ez egyrészt azt jelenti, hogy kiképzése és beavatása a legkisebb részletekbe menően kizárólag „a szabad akaratából” történik, másrészt viszont azt is, hogy új személyiségének kifejlesztése során akár nem várt nehézségek, konfliktusok, sőt, speciális eljárást igénylő helyzetek is adódhatnak, ha „megszólal a vér hívó szava”. A korai önfelismerést meg kell akadályozni, akár tudatmódosító szerek megfelelő dózisú adagolásával is.

Jezowski Krisztián felkészítését természetszerűleg csak a leg-avatottabb személyek végezhetik; olyanok, akiket a Rend már hosszú évekkel ezelőtt kijelölt erre a szakrális feladatra.

A célszemély megfigyelését két magyarországi ügynökünk, - a Festő és a Hindu végzi. Kapcsolatainak szervezésére Jezovics a legalkalmasabb testvér, - szenteljen különös figyelmet arra, hogy a hitünk legkényesebb dogmája, a Baphomet-kultusz, mielőbb Jezowski személyiségfejlesztésének központi elemévé váljék. A pszichológusi feladatokat Jezovecz testvérre bízzuk. Egyes nevek szótövének meglepő azonossága csak véletlen.

 

Végrehajtandó az ősi szabadkőműves eskü terhe alatt.

 

      Készítette: Jóskabácsi             Aláírás: Árpibácsi

 

Jelen jegyzőkönyvet a "Selyemgombolyító" titkos irattárában kell elhelyezni, a Rend „top secret” eljárási szabályai szerint, szigorúan elkülönítve a „Rendszerváltás” és a „Demokrata Fórum”, illetve más projektek bizalmas dossziéitól. 

 

„A világ csak a titok által létezik” (Széfer ha Zóhár)

 

Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha